NORMSERVIS s.r.o.

ČSN ISO 10754 (010150)

Information and documentation - Extension of the Cyrillic alphabet coded character set for non-Slavic languages for bibliographic information interchange

STANDARD published on 1.7.1998

Czech preface only -
Print design (2.50 USD)

:

: ČSN ISO 10754
: 010150
: 52371
: 1.7.1998
: 4
: 12 g (0.03 )
:
Category: Technical standards ČSN

ČSN ISO 10754 (010150):

Tato mezinárodní norma specifikuje soubor 93 grafických znaků včetně jejich kódové prezentace. Obsahuje také kódové schema a popis každého grafického znaku, jeho použití a název. Zahrnuty jsou také vysvětlující poznámky. Soubor znaků je prvotně určen pro výměnu informací mezi systémy, které údaje zpracovávají a mezi systémy pro přenos zpráv. Tento soubor znaků spolu se znaky základního souboru, který je registrován pod číslem 37 v mezinárodním ISO registru, vytváří soubor znaků pro mezinárodní výměnu bibliografických citací včetně jejich anotací v kyrilici dále uvedených neslovanských jazyků.