NORMSERVIS s.r.o.

ČSN ISO 10815 (011427)

Mechanical vibration - Measurement of vibration generated internally in railway tunnels by the passage of trains

STANDARD published on 1.7.2017

Czech -
Print design (13.80 USD)

:

: ČSN ISO 10815
: 011427
: 502775
: 1.7.2017
: 28
: 84 g (0.19 )
:
Category: Technical standards ČSN

ČSN ISO 10815 (011427):

Tento dokument stanovuje základní zásady měření, zpracování a vyhodnocení vibrací generovaných uvnitř traťových tunelů při průjezdu vlaků. Zavedením standardního postupu mohou být za předpokladu stejného zdroje získána srovnatelná data o časové odezvě tunelových prvků. Je rovněž přípustné porovnat data získaná v různých tunelech. Měření uvažovaná v tomto dokumentu se týkají odezvy konstrukce a druhotně prvků osazených v tunelu. Měření se netýkají působení vibrací na osoby v tunelu nebo v jeho blízkosti, nebo na cestující ve vlacích, které projíždějí tunelem