NORMSERVIS s.r.o.

ČSN ISO 1086 (010159)

Information and documentation - Title leaves of books

STANDARD published on 1.6.2001

Czech -
Print design (8.10 USD)

:

: ČSN ISO 1086
: 010159
: 61042
: 1.6.2001
: 12
: 36 g (0.08 )
:
Category: Technical standards ČSN

ČSN ISO 1086 (010159):

Norma specifikuje informace, které se mají uvádět na titulních listech knih, a způsob, jakým mají být tyto informace prezentovány a uspořádány. Jejím cílem je pomoci redaktorům a nakladatelům při tvorbě titulních listů, které usnadní jednoznačné citování uživatelům jako jsou knihkupci, knihovníci, dokumentátoři, autoři, indexátoři, katalogizátoři, producenti databází atd. Knihami se rozumějí monografie, sborníky, učebnice, obrazová díla, atlasy, disertace, sborníky z konferencí, výzkumné zprávy atd., ať už jsou vydány jako jednotlivá díla, vícesvazková díla nebo části edic. Norma je použitelná pro knihy, které mají horizontální kompozici (ve kterých se tištěný text čte horizontálně zleva doprava)