NORMSERVIS s.r.o.

ČSN ISO 1087-1 (010501)

Terminology work - Vocabulary - Part 1: Theory and application

STANDARD published on 1.12.2002

Czech -
Print design (15.80 USD)

:

: ČSN ISO 1087-1
: 010501
: 63471
: 1.12.2002
: 40
: 120 g (0.26 )
:
Category: Technical standards ČSN

ČSN ISO 1087-1 (010501):

Tato mezinárodní norma stanovuje základní slovní zásobu pro teorii a aplikaci v terminologické práci. Nezahrnuje slovní zásobu týkající se počítačových aplikací v terminologické práci, která je obsažena v ČSN ISO 1087-2. Hlavním účelem této mezinárodní terminologické normy je poskytnout systematický popis pojmů z oblasti terminologie a objasnit užívání pojmů v této oblasti. Tato mezinárodní norma je určena nejen normalizátorům a terminologům, ale všem, kteří se zabývají terminologickou prací, a všem uživatelům terminologie.