NORMSERVIS s.r.o.

ČSN ISO 1122-1 (014604)

Vocabulary of gear terms - Part 1: Definitions related to geometry

STANDARD published on 1.2.2014

Czech -
Print design (24.50 USD)

:

: ČSN ISO 1122-1
: 014604
: 93250
: 1.2.2014
: 68
: 204 g (0.45 )
:
Category: Technical standards ČSN

ČSN ISO 1122-1 (014604):

Tato část ISO 1122 tvoří část mezinárodního názvosloví ozubených soukolí zaměřená výhradně na geometrické definice. Poskytuje pro každý geometrický termín standardní definici, která bude platit mezinárodně, odpovídající termín v každém zvoleném jazyce pokud možno takovým způsobem, aby přímo reflektoval význam/obsah této definice