NORMSERVIS s.r.o.

ČSN ISO 11453 (010238)

Statistical interpretation of data - Tests and confidence intervals relating to proportions

STANDARD published on 1.12.1997

Czech -
Print design (22.50 USD)

:

: ČSN ISO 11453
: 010238
: 50049
: 1.12.1997
: 56
: 168 g (0.37 )
:
Category: Technical standards ČSN

ČSN ISO 11453 (010238):

Tato norma je identická s ISO 11453:1996. Tato mezinárodní norma popisuje zvláštní statistické metody pro řešení čtyř následujících problémů. Podstatné je, aby odběr vzorků neměl žádný patrný vliv na soubor. Je-li náhodně odebraný výběr menší než 10% souboru, je tento požadavek splněn, je-li však výběr větší než uvedený podíl, lze spolehlivé výsledky získat jen nahrazováním každé jednotky zahrnuté do výběru před náhodným odběrem další jednotky ze souboru. ČSN ISO 11453 (01 0238) byla vydána v prosinci 1997