NORMSERVIS s.r.o.

ČSN ISO 11462-2 (010275)

Guidelines for implementation of statistical process control (SPC) - Part 2: Catalogue of tools and techniques

STANDARD published on 1.5.2012

Czech -
Print design (8.60 USD)

:

: ČSN ISO 11462-2
: 010275
: 89940
: 1.5.2012
: 16
: 48 g (0.11 )
:
Category: Technical standards ČSN

ČSN ISO 11462-2 (010275):

Tato část normy ISO 11462 představuje katalog nástrojů a postupů na pomoc organizacím při plánování, zavádění a hodnocení efektivního systému statistické regulace procesu (SPC). Tento katalog nabízí nástroje a postupy, které jsou podstatné pro úspěšnou realizaci prvků SPC specifikovaných v normě ISO 11462-1