NORMSERVIS s.r.o.

ČSN ISO 11800 (010140)

Information and documentation - Requirements for binding materials and methods used in the manufacture of books

STANDARD published on 1.2.2002

Czech -
Print design (13.30 USD)

:

: ČSN ISO 11800
: 010140
: 64018
: 1.2.2002
: 24
: 72 g (0.16 )
:
Category: Technical standards ČSN

ČSN ISO 11800 (010140):

Tato norma zavádí požadavky na materiály používané při vazbě a postupy při výrobě knih specifikuje výrobní postupy, jejichž výsledkem je trvanlivá tuhá a měkká vazba knih vyrábě-ných v průmyslovém množství. Nevztahuje se na ruční vazbu, pouzdra na knihy nebo vazby archivních materiálů. Také se nevztahuje na vazby, které neslouží normálnímu účelu, tj. primárně chránit knižní blok (jako jsou výtvarná díla vytvořená okolo materiálu ve tvaru knihy). Norma ČSN ISO 11800 má dvě normativní přílohy a jednu přílohu se souborem pokynů, z nichž každá specifikuje požadavky na zvláštní kategorii vazby. Vazba kategorie A - Šitá tuhá vazba; Vazba kategorie B - Šitá měkká vazba; Vazba kategorie C - Měkká a tuhá lepená vazba