NORMSERVIS s.r.o.

ČSN ISO 11822 (010151)

Information and documentation - Extension of the Arabic alphabet coded character set for bibliographic information interchange

STANDARD published on 1.7.1998

Czech preface only -
Print design (1.10 USD)

:

: ČSN ISO 11822
: 010151
: 52370
: 1.7.1998
: 2
: 6 g (0.01 )
:
Category: Technical standards ČSN

ČSN ISO 11822 (010151):

Tato mezinárodní norma specifikuje soubor 90 grafických znaků včetně jejich kódové prezentace. Obsahuje také kódové schéma a popis kódu, grafickou formu a název. Zahrnuty jsou také vysvětlující poznámky. Soubor znaků je prvotně určen pro výměnu informací mezi systémy, které údaje zpracovávají a mezi systémy pro přenos zpráv. Tento soubor znaků spolu se znaky mezinárodní doporučené verze ISO 9036, vytváří soubor znaků v arabštině pro mezinárodní výměnu bibliografických citací včetně jejich anotací. Soubor lze použít v 7-bitovém nebo 8-bitovém prostředí podle normy ISO/IEC 2022. Tento soubor znaků ve spojení se znaky z ISO 9036 (viz příloha A) je určen pro informace v následujících jazycích: jazyk adighe, arabský, avarský, baluči, berberský, kopský, jazyk dargwa, jazyk farsi, jazyk hausa, kašmírský, kirgizský, kurdský, jazyk lahnda, jazyk lak, malajský, jazyk moplah, jazyk pushto, jazyk sindhi, turecký, jazyk uighur, jazyk urdu. Grafická prezentace znaků definovaných v této mezinárodní normě je uvedena pouze v separované formě. Zvláštní tvary počátečních písmen, uprostřed slova nebo na konci a taktéž zvláštní formy objevující se v ligatuře, nejsou předmětem této mezinárodní normy.