NORMSERVIS s.r.o.

ČSN ISO 12913-1 (011692)

Acoustics - Soundscape - Part 1: Definition and conceptual framework

STANDARD published on 1.1.2015

Czech -
Print design (8.10 USD)

:

: ČSN ISO 12913-1
: 011692
: 96543
: 1.1.2015
: 12
: 36 g (0.08 )
:
Category: Technical standards ČSN

ČSN ISO 12913-1 (011692):

Tato mezinárodní norma uvádí definici a koncepční rámec soundscape. Vysvětluje skutečnosti významné pro měření a uvádění informací ve studiích soundscape a pro plánování, návrhy a řízení soundscape