NORMSERVIS s.r.o.

ČSN ISO 13091-1 (011460)

Mechanical vibration - Vibrotactile perception threshold for the assessment of nerve dysfunction - Part 1: Methods of measurement at the fingertips

STANDARD published on 1.2.2005

Czech -
Print design (12.10 USD)

:

: ČSN ISO 13091-1
: 011460
: 72117
: 1.2.2005
: 28
: 84 g (0.19 )
:
Category: Technical standards ČSN

ČSN ISO 13091-1 (011460):

Tato část ČSN ISO 13091 popisuje metody navržené tak, aby se při měření prahů vibrotaktilního čití (VPTs - anglická zkratka termínu vibrotactile perception thresholds) na konečcích prstů získaly ekvivalentní výsledky. Metody jsou platné pro osoby zdravé i nemocné a jsou vhodné k podrobnému klinickému vyšetření a rychlému screeningu. Hodnoty jsou doporučeny pro všechny parametry měření. Některé parametry jsou specifikovány střední hodnotou a širšími "tolerancemi", aby se uznaly rozdílné hodnoty, které se běžné používají. Uvedené střední hodnoty jsou hodnoty preferované. Pomocí popsaných metod lze práh vibrotaktilního čití určit na jedné měřicí frekvenci během přibližně jedné minuty za předpokladu, že osoba absolvovala zácvik v postupu měření (úplný zácvik může proběhnout během přibližně 5 min). Pro některé screeningové aplikace lze tento údaj považovat za dostatečný. ČSN ISO 13091-2 se týká analýzy a interpretace prahů vibrotaktilního čití získaných pomocí metod specifikovaných v této části ČSN ISO 13091. Norma ČSN ISO 13091-1 specifikuje - metody měření prahů vibrotaktilního čití (VPTs) na konečcích prstů, - postupy pro provádění měření a - uvádění výsledků. V této části ČSN ISO 13091 jsou stanoveny metody měření pro zjištění prahů čití na konečcích prstů zprostředkovaného samostatně populacemi mechanoreceptorů druhu SAI, FAI a FAII. Metody jsou navrženy tak, aby se vztahovaly na osoby zdravé i nemocné a byly vhodné pro účely klinického posouzení a screeningu. Měření dočasných posunů prahu vibrotaktilního čití nebo takových prahů na jiných částech těla než na konečcích prstů není předmětem této části ČSN ISO 13091