NORMSERVIS s.r.o.

ČSN ISO 13091-2 (011460)

Mechanical vibration - Vibrotactile perception threshold for the assessment of nerve dysfunction - Part 2: Analysis and interpretation of measurements at the fingertips

STANDARD published on 1.2.2005

Czech -
Print design (13.00 USD)

:

: ČSN ISO 13091-2
: 011460
: 72118
: 1.2.2005
: 28
: 84 g (0.19 )
:
Category: Technical standards ČSN

ČSN ISO 13091-2 (011460):

Norma ČSN ISO 13091-2 specifikuje metody a postupy při analýze a interpretaci prahů vibrotaktilního čití a posuvů prahu. Jsou doporučeny postupy pro popsaní statisticky významných změn prahů vibrotaktilního čití. Tato část ISO 13091 se vztahuje na prahy vibrotaktilního čití určené na konečcích prstů v souladu s ustanoveními ISO 13091-1. V příloze A jsou uvedeny hodnoty prahů vibrotaktilního čití zdravých osob, které se vztahují na prahy určené v souladu s ustanoveními ISO 13091-1. V příloze B jsou pojednány důsledky pozorovaných změn prahů vibrotaktilního čití.