NORMSERVIS s.r.o.

ČSN ISO 13444 (013242)

Technical product documentation (TPD) - Dimensioning and indication of knurling

STANDARD published on 1.12.2018

Czech -
Print design (8.70 USD)

:

: ČSN ISO 13444
: 013242
: 506264
: 1.12.2018
: 16
: 48 g (0.11 )
:
Category: Technical standards ČSN

ČSN ISO 13444 (013242):

Technická norma ČSN ISO 13444 stanovuje rozměry pro přímé a kosoúhlé rýhování, která má rýhy s danou roztečí rovnoběžné s osou válcové součásti, nebo zhotovené pod úhlem 30° k ose součásti. Uvedená doporučení jsou použitelná pro obecné použití. Jsou určena ke zlepšení jednotnosti a vzhledu rýhování a snížení počtu potřebných nástrojů