NORMSERVIS s.r.o.

ČSN ISO 14617-13 (013630)

Graphical symbols for diagrams - Part 13: Devices for material processing

STANDARD published on 1.9.2005

Czech -
Print design (5.00 USD)

:

: ČSN ISO 14617-13
: 013630
: 73909
: 1.9.2005
: 8
: 24 g (0.05 )
:
Category: Technical standards ČSN

ČSN ISO 14617-13 (013630):

Účelem ISO 14617 ve své finální podobě je vytvoření knihovny harmonizovaných grafických značek pro schémata používaných v technických aplikacích. Tato část ISO 14617 specifikuje grafické značky pro použití ve schématech pro zpracování materiálu a doplňuje značky specifikované v ISO 14617-2 až ISO 14617-12, resp. ISO 14617-14 a 14617-15.