NORMSERVIS s.r.o.

ČSN ISO 14617-3 (013630)

Graphical symbols for diagrams - Part 3: Connections and related devices

STANDARD published on 1.11.2003

Czech -
Print design (8.60 USD)

:

: ČSN ISO 14617-3
: 013630
: 68801
: 1.11.2003
: 20
: 60 g (0.13 )
:
Category: Technical standards ČSN

ČSN ISO 14617-3 (013630):

Účelem ISO 14617 ve své finální podobě je vytvoření knihovny harmonizovaných grafických značek pro schémata používaných v technických aplikacích. Tato část ISO 14617 specifikuje grafické značky funkčních spojení, mechanických spojovacích článků, potrubí a podobných zařízení, takových jako jsou spojovací uzly, ISO-připojovací otvory/přípojky, koncovky (terminály), rychlospojky a konektory, pro použití ve schématech.