NORMSERVIS s.r.o.

ČSN ISO 14617-6 (013630)

Graphical symbols for diagrams - Part 6: Measurement and control functions

STANDARD published on 1.1.2004

Czech -
Print design (13.20 USD)

:

: ČSN ISO 14617-6
: 013630
: 69265
: 1.1.2004
: 28
: 84 g (0.19 )
:
Category: Technical standards ČSN

ČSN ISO 14617-6 (013630):

Účelem souboru ČSN ISO 14617 ve své finální podobě je vytvoření knihovny harmonizovaných grafických značek pro schémata používaných v technických aplikacích; ČSN ISO 14617-6 specifikuje grafické značky pro měřicí a řídicí funkce ve schématech, se stejnými značkami v jednoduchých aplikacích podle vhodnosti představující komponenty a ústrojí (zařízení) implementující takové funkce.