NORMSERVIS s.r.o.

ČSN ISO 14617-9 (013630)

Graphical symbols for diagrams - Part 9: Pumps, compressors and fans

STANDARD published on 1.2.2004

Czech -
Print design (9.60 USD)

:

: ČSN ISO 14617-9
: 013630
: 69506
: 1.2.2004
: 16
: 48 g (0.11 )
:
Category: Technical standards ČSN

ČSN ISO 14617-9 (013630):

Účelem ISO 14617 ve své finální podobě je vytvoření knihovny harmonizovaných grafických značek pro schémata používaných v technických aplikacích; tato část uvádí grafické značky pro čerpadla, kompresory a ventilátory používané ve schématech hlavně pro tok médií (pro čerpadla a kompresory používané hlavně k přeměně energie, jako jsou generátory v tekutinových energetických systémech.