NORMSERVIS s.r.o.

ČSN ISO 15230 (011438)

Mechanical vibration and shock - Coupling forces at the man-machine interface for hand-transmitted vibration

STANDARD published on 1.6.2009

Czech -
Print design (12.30 USD)

:

: ČSN ISO 15230
: 011438
: 83506
: 1.6.2009
: 28
: 84 g (0.19 )
:
Category: Technical standards ČSN

ČSN ISO 15230 (011438):

Tato mezinárodní norma popisuje parametry vazby mezi rukama obsluhy stroje a vibrujícím povrchem stroje. Vazbu mezi rukou a vibrujícím povrchem lze popsat pomocí různých parametrů a částí složek těchto parametrů: a) parametry síly, jako je přítlak, přítah a stisk; b) parametry, jako je tlak vyvíjený na kůži. Informativní přílohy poskytují navíc návody k měřicím postupům, měření parametrů síly a tlaku a informace k požadavkům na měřicí přístroje, jakož i metodu kalibrace.