NORMSERVIS s.r.o.

ČSN ISO 15519-1 (013015)

Specification for diagrams for process industry - Part 1: General rules

STANDARD published on 1.1.2019

Czech -
Print design (18.30 USD)

:

: ČSN ISO 15519-1
: 013015
: 506430
: 1.1.2019
: 48
: 144 g (0.32 )
:
Category: Technical standards ČSN

ČSN ISO 15519-1 (013015):

Technická norma ČSN ISO 15519-1 stanovuje obecná pravidla a pokyny pro zhotovování schémat a zobrazování informací ve schématech pro zpracovatelský průmysl. Spolu s pravidly pro zhotovování schémat a souvisících dokumentů a dat obsahuje tato část ISO 15519 pravidla a doporučení pro použití souvisejících norem ve schématech, například grafické značky a referenční označení. V souboru ISO 15519 se užívá termín proces industry. V českém textu je použitý termín zpracovatelský průmysl. Zpracovatelský průmysl je definován v sekci C v systému klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE). Soubor ISO 15519 se obecně vztahuje na jakýkoliv procesní průmysl, ve kterém probíhá kontinuální nebo dávkový výrobní proces