NORMSERVIS s.r.o.

ČSN ISO 16063-13 (011417)

Methods for the calibration of vibration and shock transducers - Part 13: Primary shock calibration using laser interferometry

STANDARD published on 1.1.2019

English (the title page in Czech only) -
Print design (13.40 USD)

:

: ČSN ISO 16063-13
: 011417
: 506713
: 1.1.2019
: 32
: 96 g (0.21 )
:
Category: Technical standards ČSN

ČSN ISO 16063-13 (011417):

Tato část ISO 16063 stanovuje měřicí přístroje a postup, který se má použít při primární kalibraci přímočarých akcelerometrů rázy s využitím laserové interferometrie ke snímání časově závislé výchylky během rázu. Metoda je použitelná pro dobu trvání pulzu v rozsahu od 0,05 ms do 10 ms a rozsah špičkových hodnot od 102 m/s2 do 105 m/s2 (v závislosti na době trvání pulzu). Metoda umožňuje stanovení rázové citlivosti