NORMSERVIS s.r.o.

ČSN ISO 17398 (018016)

Safety colours and safety signs - Classification, performance and durability of safety signs

STANDARD published on 1.12.2005

Czech -
Print design (13.00 USD)

:

: ČSN ISO 17398
: 018016
: 74549
: 1.12.2005
: 24
: 72 g (0.16 )
:
Category: Technical standards ČSN

ČSN ISO 17398 (018016):

Tato mezinárodní norma stanovuje požadavky na klasifikační systém provedení bezpečnostního značení podle očekávaného prostředí použití, základních materiálů, fotometrických vlastností, prostředků osvětlení, způsobu upevnění a povrchu. Kriteria provedení a zkušební metody jsou stanoveny v této mezinárodní normě tak, že vlastnosti, které se vztahují k trvanlivosti a očekávané životnosti mohou být charakterizovány a stanoveny v době dodávky výrobku zákazníkovi. Tato mezinárodní norma se netýká zdrojů elektrické energie, jejich součástí nebo elektricky poháněných prvků. Netýká se rovněž vlastností součástí osvětlení, ale předmětem této normy jsou fotometrické vlastnosti jednotlivých typů bezpečnostního značení.