NORMSERVIS s.r.o.

ČSN ISO 18095 (011462)

Condition monitoring and diagnostics of power transformers

STANDARD published on 1.12.2018

Czech -
Print design (15.60 USD)

:

: ČSN ISO 18095
: 011462
: 506294
: 1.12.2018
: 48
: 144 g (0.32 )
:
Category: Technical standards ČSN

ČSN ISO 18095 (011462):

Tento dokument poskytuje pokyny pro metody monitorování, které mají být uváženy při sestavování programu monitorování stavu výkonových transformátorů, a obsahuje odkazy na souvisící normy požadované v tomto procesu. Tento dokument je určený na pomoc při implementaci uceleného programu pro monitorování stavu a údržby založené na stavu, jak je popsáno v ISO 17359. Tento dokument je použitelný pro jednofázové výkonové transformátory na střídavý proud >= 1 kVA a pro třífázové výkonové transformátory na střídavý proud >= 5 kVA