NORMSERVIS s.r.o.

ČSN ISO 18431-2 (011466)

Mechanical vibration and shock - Signal processing - Part 2: Time domain windows for Fourier Transform analysis

STANDARD published on 1.6.2005

Czech -
Print design (9.40 USD)

:

: ČSN ISO 18431-2
: 011466
: 73367
: 1.6.2005
: 16
: 48 g (0.11 )
:
Category: Technical standards ČSN

ČSN ISO 18431-2 (011466):

Norma ISO 18431-2 specifikuje algebraické funkce, které popisují vybranou množinu časových oken, používaných pro předběžné zpracování digitálně vzorkovaných dat vibrací a rázů, které předchází spektrální analýzu pomocí diskrétní Fourierovy transformace. Tato vybraná množina sestává z Hanningova okna, okna s plochým vrchem (Flat Top) a obdélníkového okna (Rectangular). Tato část ISO 18431 je jedním z řady dokumentů, které podrobně uvádějí nástroje, jež jsou k dispozici pro zpracování signálů v časové oblasti, frekvenční oblasti a spojené časové a frekvenční oblasti.