NORMSERVIS s.r.o.

ČSN ISO 18434-1 (011465)

Condition monitoring and diagnostics of machines - Thermography - Part 1: General procedures

STANDARD published on 1.7.2009

Czech -
Print design (14.20 USD)

:

: ČSN ISO 18434-1
: 011465
: 83841
: 1.7.2009
: 28
: 84 g (0.19 )
:
Category: Technical standards ČSN

ČSN ISO 18434-1 (011465):

Tato ČSN ISO 18434-1 norma popisuje všeobecné zásady a postupy při použití termografické techniky pro monitorování stavu a diagnostiku strojů a jejich dílů. V normě jsou dále popsány jednotlivé termografické techniky a jsou zde uvedeny termíny a definice týkající se termografie, které by měly být používány všude tam, kde se používá termografická technika obecně.