NORMSERVIS s.r.o.

ČSN ISO 18436-3 (011445)

Condition monitoring and diagnostics of machines - Requirements for qualification and assessment of personnel - Part 3: Requirements for training bodies and the training process

STANDARD published on 1.11.2013

Czech -
Print design (9.40 USD)

:

: ČSN ISO 18436-3
: 011445
: 92677
: 1.11.2013
: 16
: 48 g (0.11 )
:
Category: Technical standards ČSN

ČSN ISO 18436-3 (011445):

Tato část ISO 18436 stanovuje požadavky na orgány provádějící školicí programy pro personál, který provádí monitorování stavu strojů, zjišťuje závady strojů a doporučuje nápravnou činnost. Jsou stanoveny postupy pro školení personálu v oblastech monitorování stavu a diagnostice