NORMSERVIS s.r.o.

ČSN ISO 18436-4 (011445)

Condition monitoring and diagnostics of machines - Requirements for qualification and assessment of personnel - Part 4: Field lubricant analysis

STANDARD published on 1.9.2014

Czech -
Print design (9.10 USD)

:

: ČSN ISO 18436-4
: 011445
: 95870
: 1.9.2014
: 20
: 60 g (0.13 )
:
Category: Technical standards ČSN

ČSN ISO 18436-4 (011445):

Tato část ISO 18436 stanovuje požadavky na kvalifikaci a posuzování pracovníků, kteří provádějí monitorování stavu strojů a diagnostiku s použitím provozní analýzy maziv. Certifikát nebo prohlášení shody s touto částí ISO 18436 poskytuje uznání kvalifikace a způsobilosti osobám pro provádění provozní analýzy maziv při monitorování stavu strojů. Tento postup není aplikovatelný na specializované zařízení nebo v jiných specifických situacích