NORMSERVIS s.r.o.

ČSN ISO 19443 (010382)

Quality management systems - Specific requirements for the application of ISO 9001:2015 by organizations in the supply chain of the nuclear energy sector supplying products and services important to nuclear safety (ITNS)

STANDARD published on 1.2.2019

Czech -
Print design (21.40 USD)

:

: ČSN ISO 19443
: 010382
: 506841
: 1.2.2019
: 52
: 156 g (0.34 )
:
Category: Technical standards ČSN

ČSN ISO 19443 (010382):

Tato mezinárodní norma platí pro organizace v dodavatelském řetězci v odvětví jaderné energie, dodávající produkty nebo poskytující služby důležité z hlediska jaderné bezpečnosti. Specifikuje požadavky na systém managementu kvality, když organizace potřebuje prokazovat svou schopnost trvale poskytovat produkty a služby, které splňují požadavky zákazníka a požadavky na jadernou bezpečnost korespondující s bezpečnostními standardy Mezinárodní agentury pro atomovou energii, a když má v úmyslu zvyšovat spokojenost zákazníka a úroveň jaderné bezpečnosti efektivním aplikováním tohoto systému