NORMSERVIS s.r.o.

ČSN ISO 1951 (010503)

Lexicographical symbols and typographical conventions for use in terminography

STANDARD published on 1.1.1999

Czech -
Print design (7.70 USD)

:

: ČSN ISO 1951
: 010503
: 54822
: 1.1.1999
: 12
: 36 g (0.08 )
:
Category: Technical standards ČSN

ČSN ISO 1951 (010503):

Tato mezinárodní norma stanovuje lexikografické značky a typografické konvence pro užívání v - odborných slovnících, - odborných lexikonech, - systematických slovnících, - abecedních slovnících, - terminologických databázích, - terminologických databankách, - pracích týkajících se lexikografie a dokumentace. Nezabývá se pravidly týkajícími se přípravy a uspořádání mezinárodních terminologických norem, která jsou uvedena v ISO 10241