NORMSERVIS s.r.o.

ČSN ISO 2017-2 (011473)

Mechanical vibration and shock - Resilient mounting systems - Part 2: Technical information to be exchanged for the application of vibration isolation associated with railway systems

STANDARD published on 1.4.2009

Czech -
Print design (8.60 USD)

:

: ČSN ISO 2017-2
: 011473
: 83168
: 1.4.2009
: 16
: 48 g (0.11 )
:
Category: Technical standards ČSN

ČSN ISO 2017-2 (011473):

Norma sjednocuje technická data a požadované informace pro provádění vibroizolace kolejových systémů, nejrůznějšího konstrukčního řešení, z hlediska požadované kvality a účelu prováděných řešení. Je návodem pro výměnu technických informací, týkajících se použití izolačních prvků proti vibracím a rázům, generovaných kolejovými systémy, mezi zákazníkem, dodavatelem pružných zařízení a výrobcem zdrojů nebo příjemců vibrací, které jsou potřebné pro jejich správné použití. V tomto smyslu norma stanovuje požadavky na měření a hodnocení vibrací kolejových systémů, poskytuje informace pro výběr způsobu vibroizolace ve zdroji vibrací nebo u příjemce, případně na cestě mezi zdrojem a příjemcem. Stanoví požadavky na poskytované technické informace o vibroizolaci a to z hlediska výrobce nebo dodavatele vibroizolace a rovněž podle požadavků správy kolejového systému nebo uživatele příjemce. Tyto požadavky se týkají dynamického chování, životnosti, prostředí a údržby. Norma konečně stanovuje požadavky na ověřování účinnosti vibroizolace.