NORMSERVIS s.r.o.

ČSN ISO 20816-2 (011412)

Mechanical vibration - Measurement and evaluation of machine vibration - Part 2: Land-based gas turbines, steam turbines and generators in excess of 40 MW, with fluid-film bearings and rated speeds of 1 500 r/min, 1 800 r/min, 3 000 r/min and 3 600 r/min

STANDARD published on 1.7.2018

Czech -
Print design (14.00 USD)

:

: ČSN ISO 20816-2
: 011412
: 505234
: 1.7.2018
: 28
: 84 g (0.19 )
:
Category: Technical standards ČSN

ČSN ISO 20816-2 (011412):

Tento dokument platí pro plynové turbíny, parní turbíny a generátory (ať jsou připojeny k plynové a/nebo k parní turbíně) na pozemních základech o výkonu větším než 40 MW, jsou na kluzných ložiskách a mají jmenovité otáčky 1 500 r/min, 1 800 r/min, 3 000 r/min nebo 3 600 r/min. Kritéria uvedená v tomto dokumentu mohou být aplikována na vibrace plynové turbíny, parní turbíny a generátoru (včetně synchronizačních spojek). Tento dokument stanovuje podmínky pro hodnocení mohutnosti širokopásmových vibrací in situ