NORMSERVIS s.r.o.

ČSN ISO 20816-4 (011412)

Mechanical vibration - Measurement and evaluation of machine vibration - Part 4: Gas turbines in excess of 3 MW, with fluid-film bearings

STANDARD published on 1.1.2019

Czech -
Print design (13.30 USD)

:

: ČSN ISO 20816-4
: 011412
: 506715
: 1.1.2019
: 28
: 84 g (0.19 )
:
Category: Technical standards ČSN

ČSN ISO 20816-4 (011412):

Tento dokument platí pro plynové turbíny na pozemních základech, které jsou na kluzných ložiskách a mají výkon větší než 3 MW, a pracují při zatížení s otáčkami mezi 3 000 r/min a 30 000 r/min. V některých případech (viz níže seznam vyloučených případů) dokument zahrnuje další rotační stroje, které jsou připojeny buď přímo nebo přes převodovku. Kritéria hodnocení poskytnutá v tomto dokumentu jsou platná pro vibrace hlavního vstupního a výstupního ložiska převodovek, ale nejsou platná pro vibrace vnitřních ložisek převodovek, ani pro hodnocení stavu převodů. Speciální metody potřebné pro hodnocení stavu převodů jsou mimo rozsah tohoto dokumentu. Tento dokument není platný pro: i) plynové turbíny s výkonem větším než 40 MW a se jmenovitými otáčkami 1 500 r/min, 1 800 r/min, 3 000 r/min nebo 3 600 r/min (ISO 20816-2); ii) plynové turbíny odvozené z leteckých motorů (včetně plynových turbín s dynamickými vlastnostmi, které jsou podobné vlastnostem těchto odvozenin); POZNÁMKA: ISO 3977-3 definuje letecké odvozeniny jako generátory plynů leteckých proudových motorů upravené pro pohon mechanického, elektrického nebo námořního pohonného zařízení. Existují velké rozdíly mezi plynovými turbínami pro těžký provoz a plynovými turbínami odvozenými z leteckých motorů, například v pružnosti skříně, konstrukci ložisek, poměru hmotnosti rotoru a statoru a v nosné konstrukci. Proto pro tyto dva typy turbín platí odlišná kritéria. iii) plynové turbíny s výkonem menším než nebo rovným 3 MW (viz ISO 7919-3 a ISO 10816-3); iv) turbínou poháněné generátory (viz ISO 20816-2, ISO 7919-3 a ISO 10816-3); v) turbínou poháněná čerpadla (viz ISO 10816-7); vi) turbínou poháněné rotační kompresory (viz ISO 7919-3 a ISO 10816-3); vii) hodnocení vibrací převodovek (viz tato kapitola), ale nevylučuje se monitorování vibrací převodovek; viii) hodnocení vibrací od spalování, ale nevylučuje to monitorování vibrací od spalování; ix) vibrace valivých ložisek. Tento dokument stanovuje podmínky pro hodnocení mohutnosti následujících širokopásmových vibrací in situ: a) vibrací konstrukcí u všech skříní hlavních ložisek nebo stojanů, měřených radiálně (tj. příčně) k ose hřídele; b) vibrací konstrukcí na skříních axiálních ložisek, měřených v axiálním směru; c) vibrací rotujících hřídelů v radiálním (tj. příčném) směru vůči ose hřídele, měřených v nebo blízko hlavních ložisek. Tato ustanovení jsou pro: - vibrace za běžných ustálených provozních podmínek; - vibrace za jiných (neustálených) podmínek, kdy probíhají přechodové změny, včetně rozběhu nebo doběhu, počátečního zatěžování a změn zatížení; - změny vibrací, které se mohou vyskytnout při běžném ustáleném provozu