NORMSERVIS s.r.o.

ČSN ISO 21940-13 (011449)

Mechanical vibration - Rotor balancing - Part 13: Criteria and safeguards for the in-situ balancing of medium and large rotors

STANDARD published on 1.9.2012

Czech -
Print design (14.20 USD)

:

: ČSN ISO 21940-13
: 011449
: 91464
: 1.9.2012
: 28
: 84 g (0.19 )
:
Category: Technical standards ČSN

ČSN ISO 21940-13 (011449):

Tato část ISO 21940 stanovuje postupy, kterými je třeba se řídit při vyvažování středních a velkých rotorů instalovaných na místě provozu ve vlastních ložiskách. Věnuje se podmínkám, za nichž je vhodné přistoupit k vyvažování in situ, dále se zabývá potřebným přístrojovým vybavením, bezpečnostními souvislostmi a požadavky na zpracování protokolu a uchování záznamů. Tuto část ISO 21940 lze použít jako základ pro smlouvu na vyvážení in situ.