NORMSERVIS s.r.o.

ČSN ISO 21940-14 (011449)

Mechanical vibration - Rotor balancing - Part 14: Procedures for assessing balance errors

STANDARD published on 1.5.2013

Czech -
Print design (9.60 USD)

:

: ČSN ISO 21940-14
: 011449
: 92645
: 1.5.2013
: 20
: 60 g (0.13 )
:
Category: Technical standards ČSN

ČSN ISO 21940-14 (011449):

Tato část ISO 21940 specifikuje potřebné informace o: a) identifikaci chyb, které mohou vzniknout v procesu měření nevyváženosti rotoru; b) posuzování a odhadu identifikovaných chyb; c) zohlednění těchto chyb. Tato část ISO 21940 specifikuje v podobě zbytkové nevyváženosti přejímací kritéria vyvážení pro použití jak přímo po vyvážení, tak při nějaké pozdější kontrole jakosti vyvážení uživatelem. Tato část ISO 21940 uvádí v informativní příloze metody, kterými lze zmenšit hlavní typické chyby