NORMSERVIS s.r.o.

ČSN ISO 2631-2 (011405)

Mechanical vibration and shock - Evaluation of human exposure to whole-body vibration - Part 2: Vibration in buildings (1 Hz to 80 Hz)

STANDARD published on 1.4.2004

Czech -
Print design (9.30 USD)

:

: ČSN ISO 2631-2
: 011405
: 70051
: 1.4.2004
: 16
: 48 g (0.11 )
:
Category: Technical standards ČSN

ČSN ISO 2631-2 (011405):

Tato část ISO 2631 se vztahuje k expozici člověka celkovým vibracím a rázům v budovách s ohledem na pohodlí a rušení jejich uživatelů. Specifikuje metodu měření a hodnocení, která zahrnuje určení směru a místa měření. Definuje frekvenční vážení Wm, které platí pro rozsah frekvencí 1 Hz až 80 Hz v případech, kdy není nutné stanovit polohu uživatele. Přestože se často stává, že budova bude dostupná k experimentálnímu zkoumání, mnoho konceptů obsažených v této části ISO 2631 by se shodně vztahovalo na budovu při přípravě projektu nebo v případech, kdy nebude možné získat přístup do stávající budovy. V takových případech bude nutné se spolehnout na některý z prostředků predikce odezvy budovy. Tato část ISO 2631 neposkytuje návod ke stanovení pravděpodobnosti poškození stavební konstrukce, o kterém je pojednáno v ISO 4866. Dále se pak nevztahuje na hodnocení účinků na bezpečnost a zdraví člověka.