NORMSERVIS s.r.o.

ČSN ISO 5123 (010138)

Documentation - Headers for microfiche of monographs and serials

STANDARD published on 1.10.2003

Czech -
Print design (7.80 USD)

:

: ČSN ISO 5123
: 010138
: 68636
: 1.10.2003
: 12
: 36 g (0.08 )
:
Category: Technical standards ČSN

ČSN ISO 5123 (010138):

Tato mezinárodní norma zavádí pravidla pro grafickou úpravu informací, které jsou součástí oblastí pro záhlaví mikrofiší vyrobených pro distribuci knihovnami, nebo pro knihovny a informační střediska. Je použitelná pro originální mikropublikace, stejně jako mikrofišová vydání monografií a seriálových publikací a příspěvků do nich. Je použitelná stejně na celá díla jako na části děl a na katalogy, ať už jsou na mikrofiše vyrobené počítačovým mikrofilmováním (COM) nebo jinými metodami.