NORMSERVIS s.r.o.

ČSN ISO 5130 (011686)

Acoustics - Measurements of sound pressure level emitted by stationary road vehicles

STANDARD published on 1.1.2022

Czech -
Print design (13.00 USD)

:

: ČSN ISO 5130
: 011686
: 513826
: 1.1.2022
: 24
: 72 g (0.16 )
:
Category: Technical standards ČSN

ČSN ISO 5130 (011686):

Tento dokument stanovuje zkušební postup, prostředí a měřicí přístroje pro měření vnějších hladin akustického tlaku ze silničních vozidel za stacionárních podmínek za předpokladu nepřerušovaného měření hladiny akustického tlaku přes rozsah otáček motoru. Tento dokument platí jen pro silniční vozidla kategorií L, M a N vybavená spalovacími motory. Předmětem tohoto dokumentu nejsou vozidla, u kterých nemůže být spalovací motor běžet v případě stojícího vozidla. Metoda je navržena tak, aby vyhovovala požadavkům na jednoduchost, pokud jsou za provozních podmínek vozidla konzistentní s reprodukovatelností výsledků. V rozsahu předmětu tohoto dokumentu je měření stacionární hladiny akustického tlaku A během - měření při schvalování typu vozidla; - měření ve stádiu výroby; - měření v oficiálních zkušebnách; - měření při zkoušení v rámci silniční kontroly. Tento dokument stanovuje zkušební metodu pro určování referenční hladiny akustického tlaku, která je jedinečná pro vozidlo, a není proto vhodná pro porovnání s obecným limitem, poněvadž podmínky zkoušky a polohy mikrofonu se vzhledem ke zdrojům zvuku mohou značně měnit. Aby se umožnily zkoušky při provozu za podmínek vyššího hluku pozadí, které jsou typické pro silniční kontroly, byly záměrně zvoleny zkušební podmínky v blízkosti vozidla a při otáčkách podstatně vyšších v porovnání s reálnými provozními podmínkami, Základní technické Informace jsou uvedeny v příloze A