NORMSERVIS s.r.o.

ČSN ISO 5725-5 (010251)

Accuracy (trueness and precision) of measurement methods and results - Part 5: Alternative methods for the determination of the precision of a standard measurement method

STANDARD published on 1.9.2018

Czech -
Print design (22.80 USD)

:

: ČSN ISO 5725-5
: 010251
: 505455
: 1.9.2018
: 56
: 168 g (0.37 )
:
Category: Technical standards ČSN

ČSN ISO 5725-5 (010251):

Tato část ISO 5725 - poskytuje podrobný popis alternativních metod k základní metodě stanovení směrodatných odchylek opakovatelnosti a reprodukovatelnosti normalizované metody měření, totiž návrh s rozdělenými úrovněmi a návrh pro heterogenní materiály; - popisuje použití robustních metod analýzy výsledků experimentu preciznosti, aniž by se k vylučování údajů z výpočtů používalo testů odlehlých hodnot a zejména podrobně popisuje použití jedné takovéto metody