NORMSERVIS s.r.o.

ČSN ISO 6336-6 (014687)

Calculation of load capacity of spur and helical gears - Part 6: Calculation of service life under variable load

STANDARD published on 1.10.2014

Czech -
Print design (13.60 USD)

:

: ČSN ISO 6336-6
: 014687
: 93242
: 1.10.2014
: 36
: 108 g (0.24 )
:
Category: Technical standards ČSN

ČSN ISO 6336-6 (014687):

Tato část ISO 6336 uvádí informace a normalizované podmínky, nezbytné pro výpočet provozní životnosti (nebo faktory bezpečnosti pro požadovanou životnost) ozubených kol podléhajících proměnnému zatěžování. Přestože je tato metoda obsažena v kontextu ISO 6336 je stejně použitelná i pro jiné typy napětí a výpočet únosnosti čelního kola s přímými a šikmými zuby