NORMSERVIS s.r.o.

ČSN ISO 6954 (011450)

Mechanical vibration - Guidelines for the measurement, reporting and evaluation of vibration with regard to habitability on passenger and merchant ships

STANDARD published on 1.12.2003

Czech -
Print design (7.60 USD)

:

: ČSN ISO 6954
: 011450
: 69195
: 1.12.2003
: 12
: 36 g (0.08 )
:
Category: Technical standards ČSN

ČSN ISO 6954 (011450):

Norma poskytuje směrnice pro měření, zaznamenávání a také hodnocení obyvatelnosti různých prostorů na lodi. Obyvatelnost je hodnocena pomocí celkových frekvenčně vážených efektivních hodnot zjištěných v pásmu 1 Hz až 80 Hz. Tato norma také uvádí požadavky na měřicí zařízení, metody měření, analýzy naměřených dat a směrnice pro hodnocení vibrací lodí s ohledem na obyvatelnost. Údaje o vibracích získané podle této mezinárodní normy se dají použít také pro - porovnání s technickými údaji dané lodi, - porovnání s jinými plavidly, a další rozvíjení a zdokonalení norem, předmětem kterých jsou vibrace