NORMSERVIS s.r.o.

ČSN ISO 7144 (010161)

Documentation - Presentation of theses and similar documents

STANDARD published on 1.3.1997

Czech -
Print design (14.20 USD)

:

: ČSN ISO 7144
: 010161
: 21060
: 1.3.1997
: 24
: 72 g (0.16 )
:
Category: Technical standards ČSN

ČSN ISO 7144 (010161):

Norma obsahuje ISO 7144:1986. Stanovuje pravidla formální úpravy disertací a podobných dokumentů ze všech oborů. Je aplikovatelná na disertace předkládané: ve formě knihy, jako části knih, jako časopisecké články, jako strojopisy, jako soubor jednotlivých publikací. Pravidla platí pro následující způsoby rozmnožování disertací: vysázené a vytištěné v identické, avšak zmenšené podobě, v mikrografické podobě. ČSN ISO 7144 (01 0161) byla vydána v březnu 1997