NORMSERVIS s.r.o.

ČSN ISO 7573 (013125)

Technical product documentation - Parts lists

STANDARD published on 1.1.2019

Czech -
Print design (7.30 USD)

:

: ČSN ISO 7573
: 013125
: 506433
: 1.1.2019
: 12
: 36 g (0.08 )
:
Category: Technical standards ČSN

ČSN ISO 7573 (013125):

Technická norma ČSN ISO 7573 stanovuje minimální požadavky na zhotovování seznamů částí, aby poskytly nezbytné informace, např. pro výrobu, nákup nebo údržbu částí. Tato mezinárodní norma zahrnuje jak ručně, tak počítačem zhotovené seznamy částí. Norma uvádí pokyny pro prezentaci informací o charakteristických vlastnostech pro normalizované materiály a typy komponentů