NORMSERVIS s.r.o.

ČSN ISO 7870-6 (010272)

Control charts - Part 6: EWMA control charts for process means

STANDARD published on 1.10.2019

Czech -
Print design (14.50 USD)

:

: ČSN ISO 7870-6
: 010272
: 508616
: 1.10.2019
: 32
: 96 g (0.21 )
:
Category: Technical standards ČSN

ČSN ISO 7870-6 (010272):

Tato mezinárodní norma zahrnuje regulační diagramy EWMA jako metodu statistické regulace procesu pro detekci malých posunů střední hodnoty. Umožňuje rychlejší detekci malých až středních posunů střední hodnoty procesu. V tomto diagramu se průměr procesu určuje jako exponenciálně vážený klouzavý průměr všech předcházejících průměrů podskupin. EWMA přiřazuje podskupinám váhu klesající geometricky tak, že nejnovější podskupiny mají nejvyšší váhu, zatímco nejvzdálenější podskupiny přispívají v závislosti na vyhlazovacím parametru (lambda) velmi málo