NORMSERVIS s.r.o.

ČSN ISO 80000-7 (011300)

Quantities and units - Part 7: Light

STANDARD published on 1.6.2012

Czech -
Print design (23.90 USD)

:

: ČSN ISO 80000-7
: 011300
: 90733
: 1.6.2012
: 88
: 295 g (0.65 )
:
Category: Technical standards ČSN

ČSN ISO 80000-7 (011300):

uvádí názvy, značky a definice veličin a jednotek používaných pro světlo a ostatní elektromagnetická záření. Podle potřeby jsou uvedeny v normě i převodní činitele