NORMSERVIS s.r.o.

ČSN ISO 80416-4 (013765)

Basic principles for graphical symbols for use on equipment - Part 4: Guidelines for the adaptation of graphical symbols for use on screens and displays (icons)

STANDARD published on 1.1.2008

Czech -
Print design (13.00 USD)

:

: ČSN ISO 80416-4
: 013765
: 80279
: 1.1.2008
: 24
: 72 g (0.16 )
:
Category: Technical standards ČSN

ČSN ISO 80416-4 (013765):

Mezinárodní norma 80416 se v několika částech zaměřuje na základní pravidla používaná k tvorbě grafických značek pro užití na předmětech, včetně tloušťky čar, tvaru a užití šipek, negačních prvků, a použití základního obrazce, které slouží jako návod pro kreslení/tvorbu grafických značek používaných na předmětech. Tato část ISO 80416 se primárně zabývá přizpůsobením (adaptací) grafických značek do podoby ikon, k použití na obrazovkách a displejích (zobrazovacích zařízeních). Nicméně, tyto směrnice mohou být také použity při tvorbě/vývoji ikon tam, kde neexistují vhodné grafické značky. Příloha B obsahuje doplňující směrnice pro tento účel. Příloha A uvádí příklady těchto značek přizpůsobených jako ikony.