NORMSERVIS s.r.o.

ČSN ISO 8422 (010259)

Sequential sampling plans for inspection by attributes

STANDARD published on 1.4.2010

Czech -
Print design (14.50 USD)

:

: ČSN ISO 8422
: 010259
: 84759
: 1.4.2010
: 36
: 108 g (0.24 )
:
Category: Technical standards ČSN

ČSN ISO 8422 (010259):

Účelem této mezinárodní normy je poskytnout nástroje pro postupné posuzování výsledků kontrol, které mohou bt použity k vyvolání ekonomického a psychologického tlaku na dodavatele nepřijetím dávek horší kvality, aby odesílal dávky s kvalitou mající vysokou pravděpodobnost přijetí. Současně je odběratel chráněn předepsanou horní mezí pro pravděpodobnost přijetí dávek špatné kvality.