NORMSERVIS s.r.o.

ČSN ISO 965-4 (014314)

ISO general purpose metric screw threads - Tolerances - Part 4: Limits of size hot-dip galvanized external screw threads to mate with internal screw threads tapped with tolerance position H or G after galvanizing

STANDARD published on 1.8.2000

Czech -
Print design (5.00 USD)

:

: ČSN ISO 965-4
: 014314
: 59630
: 1.8.2000
: 8
: 24 g (0.05 )
:
Category: Technical standards ČSN

ČSN ISO 965-4 (014314):

Tato část ISO 965 stanoví úchylky a mezní rozměry roztečných a vnějších/vnitřních průměrů metrických závitů ISO pro všeobecné použití odpovídajících ISO 262 se základním profilem podle ISO 68-1. Vnější závity podle této části normy ISO 965 jsou určeny po pokovovení pro slícování s vnitřními závity s polohou tolerančního pole H nebo G. Mezní rozměry pro uvedené jakosti tolerance odvozeny z tolerancí stanovených v ISO 965-1 a od základních úchylek vypočtených podle následujícího vztahu: es = - (300 + 20 P) kde es je vyjádřeno v mikrometrech; P je vyjádřeno v milimetrech. Výrobky vyrobené s tolerancemi závitů podle této části ISO 965 mohou vykazovat nižší mezní zatížení v tahu než je stanoveno v ISO 898-1 vzhledem k zmenšení zatěžované plochy. Vnější závity s tolerancemi podle této části ISO 965 se nesmějí použít pro slícování s vnitřními závity s tolerancemi podle ISO 965-5 neboť tyto kombinace přinášejí velké riziko stržení závit