NORMSERVIS s.r.o.

ČSN P CEN ISO/TS 13830 (012006)

Nanotechnologies - Guidance on voluntary labelling for consumer products containing manufactured nano-objects

STANDARD published on 1.1.2015

Czech -
Print design (7.30 USD)

:

: ČSN P CEN ISO/TS 13830
: 012006
: 96398
: 1.1.2015
: 12
: 36 g (0.08 )
:
Category: Technical standards ČSN

ČSN P CEN ISO/TS 13830 (012006):

Tato technická specifikace poskytuje návod na obsah dobrovolných štítků pro spotřebitelské produkty, které obsahují vyráběné nanoobjekty (PCMNO). Tato technická specifikace se nevztahuje na spotřebitelské produkty, které obsahují přirozeně se vyskytující nanoobjekty, které nebyly podrobeny výrobnímu procesu. Ve spotřebitelských produktech jsou shodou okolností přítomny nanoobjekty, které jsou (např. neúmyslné vedlejší produkty procesu) a proto jsou mimo rozsah této technické specifikace