NORMSERVIS s.r.o.

ČSN P CEN ISO/TS 25108 (015004)

Non-destructive testing - NDT personnel training organizations

STANDARD published on 1.7.2019

Czech -
Print design (14.30 USD)

:

: ČSN P CEN ISO/TS 25108
: 015004
: 507790
: 1.7.2019
: 24
: 72 g (0.16 )
:
Category: Technical standards ČSN

ČSN P CEN ISO/TS 25108 (015004):

Tento dokument uvádí požadavky a doporučení pro školicí organizace nedestruktivního zkoušení (NDT) s cílem harmonizovat a udržovat obecnou úroveň školení pracovníků NDT pro průmyslové potřeby. Rovněž stanovuje minimální požadavky na efektivní strukturované školení pracovníků NDT tak, aby byla zajištěna způsobilost pro kvalifikační zkoušky vedoucí k certifikaci třetí stranou podle uznávaných norem. ISO/TS 25107 uvádí požadavky a doporučení pro osnovy pro školení NDT