NORMSERVIS s.r.o.

ČSN P ISO/TS 28037 (010242)

Determination and use of straight-line calibration functions

STANDARD published on 1.10.2019

English (the title page in Czech only) -
Print design (24.20 USD)

:

: ČSN P ISO/TS 28037
: 010242
: 506726
: 1.10.2019
: 76
: 228 g (0.50 )
:
Category: Technical standards ČSN

ČSN P ISO/TS 28037 (010242):

Tato technická specifikace se zabývá lineárními kalibračními funkcemi, které popisují vztah mezi proměnnými X a Y funkční závislostí tvaru Y = A + B