NORMSERVIS s.r.o.

STN 256112 (256112)

Lenght measuring instruments for winding materials. Methods of testing

STANDARD published on 1.10.2001

Slovak -
Print design (ON REQUEST)

:

: STN 256112
: 256112
: 84062
: 1.10.2001
: 12
: 36 g (0.08 )
:
Category: Technical standards STN

STN 256112 (256112):

Táto norma platí na vykonávanie skúšok pri schvaľovaní typu a overovaní meracích zariadení na meranie dľžky navinuteľných materiálov.